Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Om je gezond te voelen, heb je niet altijd een dokter nodig

Om je gezond te voelen, heb je niet altijd een dokter nodig

Wiro Gruisen: ‘Meer werk van voorzorg maken’

De Miljoenennota heeft als klank dat er veel geld te verdelen zou zijn, zo veel dat de term Miljardennota misschien toepasselijker is. Nu de prijzen stijgen, zijn er ook zorgen. Ook over de zorg, wat synoniem is voor: ik wil beter worden als ik ziek ben, te allen tijde. Hoe zeker zijn we nog hiervan? Deze vraag en andere leg ik voor aan Wiro Gruisen, manager regioregie van zorgverzekeraar CZ in Sittard.

Door Jos Benders, arts-redacteur

Wiro Gruisen: ‘Benjamin Franklin, een Amerikaanse politicus uit de achttiende eeuw, zei al: “Niets in het leven is zeker, behalve de dood en de belastingen”. Toegang tot goede zorg is ook niet meer vanzelfsprekend helaas. Het is terecht dat we ons hier zorgen over maken. We merken allemaal dat het piept en kraakt in de zorg. Denk aan de toenemende werkdruk bij huisartsen die op het Malieveld om meer tijd voor de patiënt vragen. Of de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Gelukkig is er daarom nu een landelijk breed zorgakkoord, waarin voor het eerst wordt erkend dat de uitdagingen waarvoor we staan door geen enkele partij alléén zijn op te lossen. Afgesproken is dat zorgpartijen, zorgverzekeraars en gemeenten de krachten bundelen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. In Zuid-Limburg hebben we het geluk dat we hiermee al eerder zijn begonnen. Onze regionale samenwerking moet ervoor zorgen dat we de zorg slimmer organiseren. Maar belangrijker is misschien nog dat we samen voor elkaar krijgen dat we de gezondheidsachterstand inlopen. Daardoor hoeven we minder een beroep op de zorg te doen en blijven we, als het nodig is, van zorg verzekerd.’

De wereld is in evolutie. Uitvindingen, ook die in de geneeskunde, brengen mogelijkheden om te genezen dichterbij. Ook bij ziektes waarvoor vroeger geen genezing mogelijk was. Is het dan vreemd te veronderstellen dat hiervoor meer geld beschikbaar moet komen?
‘Er is behalve een schaarste aan mensen ook een schaarste aan geld. We zullen dus keuzes moeten maken. De zorg is nu al de grootste post in de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Dit geld kun je niet aan iets anders uitgeven, terwijl maatregelen buiten de zorg, bijvoorbeeld investeren in meer bestaanszekerheid of opleiding, meer gezondheidswinst opleveren dan de zorg zelf, zo blijkt uit onderzoek.’

Direct na het uitspreken van de troonrede kwam de koepel van zorgverzekeraars met een statement dat aan zorg volgend jaar 103 miljard wordt besteed, wat neerkomt op 26,8 procent van de totale begroting, zeg: het geld dat Nederland binnenkrijgt en uitgeeft. Hoe moet ik hier als verzekerde tegen aankijken?
‘Het gaat om echt heel veel geld. We voelen daarom een grote verantwoordelijkheid om kritisch naar de zorguitgaven te kijken. Het is slimmer om niet steeds meer geld aan zorg uit te geven. Beter is het om zorg te voorkomen door te investeren in een gezonde leefomgeving. Dat levert meer gezondheid op en dat is beter voor ons allemaal, zowel individueel als collectief. Tijdens de COVID-periode hebben we aan den lijve ervaren hoe ongezondheid onze samenleving kan lamleggen. Daarnaast kan ook de organisatie van de zorg zelf beter, waardoor we met hetzelfde geld betere kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg realiseren. De samenwerking tussen de huisartsen en de ziekenhuizen in de mijnstreek is hiervan een goed voorbeeld. Dankzij deze samenwerking, waarbij specialisten met huisartsen meekijken, ontvangen patiënten goede zorg zonder dat ze altijd naar het ziekenhuis hoeven.’

Als reactie benadrukken de zorgverzekeraars dat betaalbaarheid van de zorg een belangrijke randvoorwaarde blijft. Laat me opnieuw vragen, hoe moet ik daar als verzekerde tegen aankijken?
‘We komen voor het eerst uit boven de honderd miljard euro aan zorguitgaven, zes miljard meer dan een jaar eerder. Dat zijn gigantische bedragen. Dat geld moet wel door de verzekerden worden opgebracht, terwijl in deze tijd al zo veel van de verzekerden wordt gevraagd. Bovendien: geld is nog steeds een keuze. Je kunt het eraan uitgeven. Maar er is een ander gigantisch probleem waarvoor dit niet geldt: de krapte op de arbeidsmarkt. Er is straks onvoldoende zorgpersoneel voor de vraag die op ons afkomt. Dat los je met geld alleen niet op.’

Geruststellend lijkt dat de zorgverzekeraars stellen: voor verzekerden is het belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en dat de premies zo min mogelijk hoeven te stijgen. Het tweede deel van de zin voelt als een open eind. Wát als die premies toch stijgen onder druk van de kosten?
‘Vergelijk het maar met de gasrekening, ook die heeft nu een open eind. Mede daarom wordt alles op alles gezet om op termijn minder van gas afhankelijk te zijn. Voor de zorg geldt iets vergelijkbaars. We moeten minder afhankelijk worden van de zorg door meer werk van voorzorg te maken. En de schaarste dwingt ook tot betere organisatie van de zorg. Niemand kan dit alléén. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we elkaar hard nodig: zorgpartners, zorgverzekeraars, gemeenten, organisaties en niet te vergeten inwoners en patiënten zelf. Digitalisering van de zorg is hiervan een voorbeeld. Door de regionale samenwerking in Zuid-Limburg wordt het steeds makkelijker om met inzet van digitale hulpmiddelen zorg op afstand te verlenen. Mensen worden dan continu in de gaten gehouden en hoeven voor bijvoorbeeld diabetescontrole zelf het huis niet meer uit.’

Er is een Integraal Zorgakkoord (IZA)waarin wordt gekeken hoe dingen anders kunnen. Kunt u eens een voorbeeld noemen waarvan we zeker weten dat dit de patiënt, ons dus, aanspreekt?
‘In het IZA zijn tussen landelijke partijen afspraken gemaakt. Maar het gaat er uiteindelijk om dat individuele inwoners en patiënten het merken. Dat moet je regionaal met elkaar regelen. In de mijnstreek zijn we bijvoorbeeld enkele jaren geleden als CZ samen met de huisartsen gestart met PlusPraktijken, dat zijn huisartsenpraktijken van de toekomst. Door de huisartsenzorg anders te organiseren, maken we het voor de patiënt makkelijker en ontzorgen we de huisarts. Zo is er in de Oostelijke Mijnstreek voor alle patiënten een huisartsenapp beschikbaar, die de patiënt toegang tot zijn gegevens geeft maar ook keuzehulp biedt en instructiefilmpjes bevat. Deze andere organisatie van de huisartsenzorg leidt ertoe dat huisartsen meer tijd hebben voor de patiënten die dit nodig hebben.’

Welke geruststelling kunt u als zorgverzekeraar CZ uw verzekerden bieden?
‘CZ werkt zonder winstoogmerk, is een onderlinge waarborgmaatschappij. Ons enige doel is om onze verzekerden van goede en betaalbare zorg te verzekeren. We voelen ons sterk verbonden met de regio’s waar onze verzekerden wonen en nemen onze verantwoordelijkheid om de regionale samenwerking die hiervoor nodig is tot een succes te maken. In onder meer Zuid-Limburg laten we zien dat het kan. Doordat partners binnen en buiten de zorg de krachten bundelen en gezamenlijk optrekken voor meer gezondheid en betere en betaalbare zorg, zie ik, ondanks alles, de toekomst met vertrouwen tegemoet.’

Resultaten

81 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan