Nummer 1 Vueltaspel 2023

Reglement
Onderstaand alle spelregels op een rij. Lees deze goed door, want hier vind je alle informatie over het Nummer 1 Vueltaspel.

Kosten
De kosten voor deelname aan het Nummer 1 Vueltaspel bedragen vijf euro per deelnemend team. Inschrijven kan uitsluitend via internet. Ga naar https://www.nummer1.nl/spellen/vueltaspel/ en bevestig je deelname. Kijk regelmatig op de site voor informatie, het laatste nieuws en het volledige prijzenpakket. Lees tevens aandachtig de algemene voorwaarden. We wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier.

Deelname kan tot zaterdag 26 augustus 2023, 18.30 uur.

Spelregels
Als ploegleider stel je een equipe van twaalf willekeurige renners samen. Tevens stel je vijf willekeurige reserverenners op. Een reserverenner valt in op het moment dat een van de twaalf basisrenners op enig moment niet van start gaat. Verlaat een basisrenner tijdens een etappe de koers, dan valt de reserverenner pas de eerstvolgende etappe in. Uit de twaalf basisrenners selecteer je tevens één kopman. De nummers één tot en met tien in de einduitslag van elke etappe verdienen punten. De kopman verdient tijdens alle uitslagen van de Vuelta a España extra punten. Let wel: de kopman verdient géén extra punten in de diverse eindklassementen. De kopman kan overigens niet worden vervangen. Valt je kopman uit, dan gaat de ploeg verder zonder kopman en zijn er geen extra punten meer te verdienen.

Voorts voorspel je welke drie renners er straks op het podium staan in Madrid, uiteraard in de juiste volgorde. Ook voor het juist voorspellen van de winnaars van het bergklassement en het puntenklassement zijn punten te verdienen. Hieronder een overzicht van de puntentelling.

Puntentelling

nr. 1 in etappe: 25 punten
nr. 2 in etappe: 20 punten
nr. 3 in etappe: 17 punten
nr. 4 in etappe: 14 punten
nr. 5 in etappe: 11 punten
nr. 6 in etappe: 9 punten
nr. 7 in etappe: 7 punten
nr. 8 in etappe: 5 punten
nr. 9 in etappe: 3 punten
nr. 10 in etappe: 1 punt

Puntentelling kopman

nr. 1 in etappe: 10 punten extra
nr. 2 in etappe: 9 punten extra
nr. 3 in etappe: 8 punten extra
nr. 4 in etappe: 7 punten extra
nr. 5 in etappe: 6 punten extra
nr. 6 in etappe: 5 punten extra
nr. 7 in etappe: 4 punten extra
nr. 8 in etappe: 3 punten extra
nr. 9 in etappe: 2 punten extra
nr. 10 in etappe: 1 punt extra

Winnaar eindklassement:
Nummer 1: 50 punten
Nummer 2: 30 punten
Nummer 3: 10 punten

Winnaar bergklassement: 25 punten

Winnaar puntenklassement: 25 punten

Algemene Voorwaarden

Alle correspondentie die over dit spel gevoerd wordt, geschiedt uitsluitend via het bij de registratie opgegeven e-mailadres. Mocht blijken dat bepaalde informatie van de registratie onjuist is, dan behoudt de organisatie van het Nummer 1 Vueltaspel zich het recht voor om de eventueel gewonnen prijs niet uit te keren. Foutief opgegeven identiteitsinformatie leidt tot uitsluiting van het spel.

Het spel kan uitsluitend via internet worden gespeeld. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen. Deelname is enkel mogelijk indien uw gegevens volledig en correct worden ingevuld. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, is de organisator van het Nummer 1 Vueltaspel gerechtigd het spel tussentijds te beëindigen.

Renners die tijdens de Vuelta uit koers worden genomen wegens dopinggebruik of andere belastende redenen, behouden voor het spel hun eventueel tot dat moment gescoorde punten. Bij gelijke stand met betrekking tot zowel het dagklassement als het eindklassement, wordt de winnaar bepaald door loting. De ploegentijdrit op zaterdag 26 augustus 2023 telt niet mee voor het dag- en totaalklassement. Tijdens deze etappe kunnen dus geen punten worden verdiend.

Indien de etappe-uitslag voor aanvang van de volgende etappe wordt aangepast, zullen wij deze nieuwe uitslag overnemen en desbetreffende etappe-uitslag en daarmee ook het totaalklassement opnieuw berekenen en kenbaar maken.

Mocht er op de valreep nog een renner uitvallen, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je past de lijst zelf nog aan (tot uiterlijk zaterdag 26 augustus 2023, 18.30 uur.), of de betreffende renner wordt automatisch vervangen door de renner die de ploeg zelf als vervanger meeneemt. Voorbeeld: Nacer Bouhanni neemt niet deel aan de Vuelta en wordt vervangen door Nicolas Edet. Doe je niets, dan komt automatisch Nicolas Edet op je lijst in plaats van Nacer Bouhanni. Ben je in de gelegenheid om nog voor zaterdag 26 augustus 2023, 18.30 uur. uur de lijst aan te passen, dan kies je zelf een renner die Nacer Bouhanni vervangt.

Barragevraag
Bij een gelijke stand in het eindklassement, geeft het antwoord op de barragevraag de doorslag bij het toekennen van de prijzen. Geeft de barragevraag nog steeds geen uitsluitsel, dan volgt loting.

De barragevraag luidt: Hoeveel renners halen de eindstreep in Madrid op zondag 17 september 2023? Indien stopzettting gedurende de Vuelta telt het aantal renners dat dan nog in koers is. Degene die het aantal goed heeft voorspeld of er het dichtst bij zit, heeft recht op de hoogste prijs. Is dan de stand nog gelijk dan zal worden geloot.

Als deelnemer aan het Nummer 1 Vueltaspel aanvaardt u de voornoemde algemene voorwaarden.

Prijzen
Gewonnen prijzen (waardebonnen) kunnen niet worden geruild en zijn ook niet inwisselbaar voor contant geld.
Geldprijzen worden na afloop van de Vuelta z.s.m. overgemaakt.

Privacy
Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun naam wordt gepubliceerd. Betreffende gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke voor dit spel noodzakelijk zijn.

Stopzetting

De Vuelta a España kan vanwege coronamaatregelen worden beëindigd en daarmee dus ook het Nummer 1 Vueltaspel.

Mogelijke scenario’s

Stopzetting VOORAFGAAND aan de start van de Vuelta a España.

Het Nummer 1 Vuelta a España kan worden stopgezet vóór de start van het sportevenement omdat:
-het sportevenement zelf is stopgezet en/of de organisatie ervoor kiest om het spel wegens andere redenen stop te zetten. In beide gevallen is de volgende teruggaverichtlijn van kracht.

Het inschrijfgeld wordt teruggestort aan de deelnemers.

Stopzetting GEDURENDE de Vuelta a España .

Het Nummer 1 Vueltaspel kan worden stopgezet gedurende het sportevenement omdat:
-het sportevenement zelf is stopgezet en/of de organisatie ervoor kiest om het spel wegens andere redenen niet voort te zetten.

Wordt de Vuelta a España vóór de negende etappe stopgezet, dan wordt het spel nietig verklaard en de deelnemers krijgen tachtig procent van het inschrijfgeld terug.

Wordt de Vuelta a España met ingang van of na de negende etappe stopgezet, dan wordt de actuele stand op het moment van stopzetten beschouwd als de eindstand. Het prijzengeld wordt dan conform het reguliere reglement uitgekeerd. Zowel voor wat betreft de stand in het klassement alsook de reeds gepubliceerde dagprijzen.

Deelname aan het spel impliceert aanvaarding van genoemde spelregels en voorwaarden. Bij geschillen beslist www.nummer1.nl.

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan