Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

ZIT ER EEN GAT IN DE PORTEMONNEE?

ZIT ER EEN GAT IN DE PORTEMONNEE?

ZORG IN ZUID-LIMBURG

Het nieuwe streven in Zuid-Limburg is om medische zorg voor bepaalde patiënten te verplaatsen van het ziekenhuis naar de huisarts. Sinds enige tijd worden mensen in de mijnstreek getipt om met een zorgvraag via Thuisarts.nl of de app Ga ik hiermee naar de dokter na te gaan of een beroep op de dokter wel nodig is. Mocht dat zo zijn, dan wordt telefonisch getoetst of een afspraak vereist is en zo ja, of met een consult op afstand kan worden volstaan. Een doorverwijzing naar het ziekenhuis vindt alleen plaats als huisarts en specialist daarover afstemming hebben gehad. En in het ziekenhuis zelf wordt ook eerst bekeken of een consult op afstand tot de mogelijkheden behoort. Gemak en pecunia gaan zo hand in hand.

Door Jos Benders, arts-redacteur

Solidair
Samen, dus u en ik, hebben we lang geleden besloten de betalingen voor zorg onder te brengen in een verzekering. Zoals bij de autopolis of de brandverzekering. Solidariteit is hierbij het kenmerk. Zo heeft iedereen toegang en betalen we bij een zorgverzekeraar voor hetzelfde pakket dezelfde prijs, ziek maar ook niet ziek.
Ook tussen regio’s speelt solidariteit. De Oostelijke en Westelijke Mijnstreek bijvoorbeeld zijn regio’s waar de kosten voor medische zorg fors hoger liggen dan landelijk. Dus iemand uit Hillegom die nooit ziek is, betaalt mee aan het welzijn van mensen in een gewest als de mijnstreek dat bewijsbaar meer beroep doet op de dokter.

Een belangrijk adviesorgaan van de overheid, de Sociaal-Economische Raad (SER), heeft vorige maand een rapport uitgebracht: Zorg voor de Toekomst. Het adviescollege vraagt zich af hoe we de zorg betaalbaar houden. De komende twintig jaar verdubbelt de vraag naar zorg en dat heeft weer immense gevolgen, niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de betaalbaarheid van de zorg. Zo komt de bodem van de ziekenfondskas in zicht. Daarbij probeert de zorgverzekeraar als hoeder van wat in wezen ons geld is, het evenwicht te bewaren.

Thuis
Momenteel werken er 1,4 miljoen mensen in de zorg. In twintig jaar tijd zijn zevenhonderdduizend extra collega’s nodig. Gelet op de vergrijzing, die gepaard gaat met pensionering van hele smaldelen artsen en verpleegkundigen, een taaie klus. Een van de SER-aanbevelingen luidt: kansen voor digitale zorg benutten. De slogan van ziekenhuis Zuyderland sluit hier naadloos bij aan: de beste zorg, zo thuis mogelijk.
Het streven is om zo weinig mogelijk mensen naar het ziekenhuis te halen. Die krimp moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Een voorbeeld is het initiatief om patiënten met parkinson, COPD of IBD (chronische darmontstekingen) niet meer voor controle naar het ziekenhuis te laten komen, maar op afstand onder controle te houden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van digitale hulpmiddelen. Tijdens de coronacrisis heeft de aanwending hiervan een enorme vlucht genomen. De patiënt ervaart meer gemak en de ziekenhuisdokter heeft extra tijd voor complexere zorg in zijn hospitaal. Er zit ook minder vlug een gat in de portemonnee.

Zuid-Limburg profileert zich graag met nieuw elan: het helpen van de zorg om deze meer toegankelijk en betaalbaar te houden.

Zorgpartijen in de mijnstreek, onder wie de huisartsen, Zuyderland, de thuiszorgorganisaties, Burgerkracht Limburg en zorgverzekeraar CZ, getriggerd doordat de gezondheidsproblemen in de mijnstreek groter zijn dan elders, werken samen aan oplossingen om de zorg slimmer te organiseren. Een mooi voorbeeld is het tienjarige contract tussen CZ en het Zuyderland-ziekenhuis dat vorig jaar is overeengekomen. De lange looptijd is bijzonder in Nederland en weerspiegelt het vertrouwen van ziekenhuis en zorgverzekeraar om langdurig samen te werken aan een toekomstbestendige zorg in de regio. Uniek is de afspraak in het contract om de komende tien jaar als ziekenhuis niet te groeien maar met enkele procenten te krimpen.

Op de foto van links naar rechts Roel Goffin, lid Raad van Bestuur Zuyderland, Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur CZ, en David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland.

Resultaten

416 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan