Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing
  • Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing

Woonwenz zet fors in op energiebesparing energiebesparing

Huurders en het milieu zijn de grote winnaars

Maar liefst 25 miljoen euro trekt Woonwenz tussen nu en 2021 uit voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in haar huurwoningen. In totaal beheert Woonwenz zo’n 8500 woningen in de gemeente Venlo. ‘We doen dit in de eerste plaats om de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te houden. We voeren deze majeure investering dus ook zonder huurverhoging voor de zittende huurder uit’, valt directeur-bestuurder Frank van Engelen van Woonwenz meteen maar met de deur in huis. ‘Onze huurders profiteren dus maximaal. Door de uitvoering van al die energiebesparende maatregelen gaan de energiekosten voor de huurders straks fors omlaag. In sommige gevallen kan het zelfs tot een energiebesparing van twintig tot veertig procent leiden. De huurders merken het dus wel degelijk in hun portemonnee. Ze houden straks geld over én profiteren van een verbeterd wooncomfort.’

De woonlasten van de Woonwenz-huurders gaan straks dus flink omlaag, omdat ze na deze majeure operatie minder hoeven te betalen aan gas en elektriciteit. Die boodschap moet de duizenden huurders van Woonwenz dan ook als muziek in de oren klinken. De investering leidt daarnaast ook tot een sterke positie van het vastgoed. Met de komst van het verplichte energielabel is de energiezuinigheid van woningen immers goed vergelijkbaar. Jeroen Linssen, teamleider Beheer bij Woonwenz en verantwoordelijk voor al het planmatig en niet-planmatig onderhoud, legt uit: ‘We scoren nu al heel goed met gemiddeld een C-label voor onze woningen. Dat is beter dan het gemiddelde woningbezit in Venlo. Doordat Woonwenz al sinds de jaren zeventig werkt aan allerlei energiebesparende maatregelen, zoals spouwmuurisolatie, dubbel glas en energiezuinige cv-installaties, hebben onze huurders nu al een lagere energierekening dan gemiddeld. Maar we doen er de komende jaren nog een schepje bovenop. We willen dat onze woningvoorraad straks gemiddeld een B-energielabel heeft.’

Per wooncomplex bekijken
Jeroen Linssen legt uit hoe de komende jaren te werk zal worden gegaan. ‘Om dat doel te bereiken, treffen we een groot aantal verschillende maatregelen. Niet elk wooncomplex is hetzelfde. We bekijken per situatie wat er nodig is om tot de gewenste resultaten te komen. Dat kan bijvoorbeeld isolatie van daken, spouwmuren en vloeren zijn. Maar dan moet je ook denken aan de plaatsing van zonneboilers en zonnepanelen, hr cv-ketels, balansventilatie, luchtwarmtepompen en kozijnen met HR++ of driedubbel glas. Bij het ene wooncomplex zijn meer maatregelen mogelijk of noodzakelijk dan bij het andere.’

De forse investering van Woonwenz in energiebesparende maatregelen past binnen de doelstelling van de wooncorporatie om de woonlasten voor haar huurders zo laag mogelijk te houden. Dat is ook de reden waarom de corporatie dit jaar het kabinetsvoorstel naast zich neerlegt en geen huurverhoging doorvoert voor het overgrote deel van haar huurders. Frank van Engelen licht deze strategie toe: ‘We vinden dat de woonlasten voor de huurders al hoog genoeg zijn. Vandaar dat we voor 92 procent van onze huurders enkel de inflatie volgen met onze huurprijzen. Alleen huurders met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen, krijgen het maximale percentage, zoals door het kabinet vastgesteld. De grootste winst bij het verlagen van de woonlasten voor de huurder is echter niet te halen in het niet doorvoeren van de huurverhoging, maar door de energielasten drastisch omlaag te brengen. Dat beogen we te bereiken met deze diepte-investering de komende jaren.’

Drie vliegen in een klap
Met het aanbrengen van deze energiebesparende maatregelen in haar woningbestand, slaat Woonwenz in feite drie vliegen in een klap, vertelt Frank van Engelen. ‘Op de eerste plaats een flinke lastenverlichting voor onze huurders, mits ze uiteraard ook goed letten op hun eigen stroomverbruik en stookgedrag. Doordat onze woningen straks nog energiezuiniger zullen zijn, heeft dat uiteraard ook een positief effect op het milieu door de verminderde CO2-uitstoot. Daarnaast stijgt de waarde van ons woningbestand door de verbetering van onze energielabels. Zoals bekend heeft een groener energielabel een positieve uitwerking op de waarde van onroerend goed. Dat is uiteraard mooi meegenomen voor Woonwenz, maar niet de belangrijkste reden om dit te doen. Lastenverlichting voor onze huurders en de positieve milieueffecten hebben de doorslag gegeven bij het besluit om deze grote investering de komende jaren te doen.’

Woonwenz heeft in haar beleid het milieu sowieso hoog in het vaandel staan. ‘Zo kopen we zogeheten CO2-neutraal gas in. Dat houdt in dat de CO2-uitstoot door ons gasverbruik wordt gecompenseerd door extra bomen te planten. Ook hebben we ons gecommitteerd aan de doelstelling van Aedes, de koepel van woningcorporaties, uit 2008 om de CO2-uitstoot jaarlijks met twee procent te reduceren.
Daarbij is afgesproken dat de aangesloten woningcorporaties hun CO2-uitstoot in 2018 met twintig procent zullen hebben teruggebracht. Dat doel, die twintig procent CO2-reductie, hebben wij nu al in 2015 bereikt. Ook op dat gebied is Woonwenz dus een voorloper. Als je ons groene gas en de groene elektriciteit daarbij optelt, hebben we zelfs al een CO2-reductie van 38 procent bereikt. Maar ook de komende jaren gaan we nadrukkelijk door op deze groene route. De investering in energiebesparende maatregelen past in dit beleid.’

Voorlichting om energielasten te reduceren
Huurders van Woonwenz hebben zelf ook nadrukkelijk invloed op het verlagen van hun woonlasten. De energiekosten zijn niet alleen afhankelijk van de verschillende bouwkundige en technische maatregelen ter energiebesparing, maar ook van het eigen woongedrag. Huurders dienen zich nog meer bewust te worden welke bijdrage ze zelf kunnen leveren aan een (nog) lagere energierekening. Op het gebied van stroomverbruik en stookgedrag zijn daarom nog stappen te maken, is de overtuiging van Woonwenz.

Om dat te bereiken, wil Woonwenz de komende tijd ook gaan inzetten op voorlichting over energiezuinig wonen. Samen met andere woningcorporaties en de Limburgse overheid wil Woonwenz een campagne opstellen, waarin bewustwording over wat huurders zelf kunnen bijdragen aan energiereductie voorop zal staan.

Project voor energiebesparing in De Ruit Venlo-Oost
Woonwenz voert momenteel al een groot onderhoudsproject uit in de Venlose wijk De Ruit, waarbij diverse energiebesparende maatregelen worden toegepast. Ruim honderd woningen met D- of E-labels krijgen onder meer nieuwe geïsoleerde daken, verbeterde spouwmuurisolatie, hr cv-ketels, balansventilatie en kozijnen met dubbele kierdichting en HR++ glas. Na voltooiing van de werkzaamheden zullen de Woonwenz-woningen in De Ruit een A- of B-label krijgen. In de praktijk kan deze ingrijpende renovatie van de woningen de huurders een besparing van twintig tot veertig procent op de energienota opleveren.

Resultaten

330 resultaten

Kaart

Woonwenz
T 077 - 389 31 31
I www.woonwenz.nl

Wachtwoord vergeten?

Vul hieronder uw e-mail adres in om een wachtwoord reset link te ontvangen.

E-mail adres