Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Vier miljoen mantelzorgers in Nederland
  • Vier miljoen mantelzorgers in Nederland
  • Vier miljoen mantelzorgers in Nederland

Vier miljoen mantelzorgers in Nederland

Meer aandacht werkgevers voor mantelzorg

Mantelzorger. Het is geen beroep, heeft geen officiële status, er staat geen vergoeding tegenover. Maar de rol van de mantelzorger in de Nederlandse samenleving is cruciaal. Vier miljoen mensen zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste, vriend of buur. Eén op de vijf werknemers combineert werk met mantelzorg en die groep groeit. Gelukkig kiezen steeds meer werkgevers voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Aantrekkelijk voor werknemer én werkgever.

Miranda Fahner verloor haar man aan de ziekte van Huntington. Zes jaar verzorgde ze hem totdat hij overleed aan de ongeneeslijke, erfelijke hersenaandoening. Nu maakt ze met haar oudste zoon hetzelfde mee. Een hard gelag, zegt ze, maar toch gaat ze er nu anders mee om. ‘Destijds heb ik mijn eigen wereld heel klein zien worden. Ik had een leuke baan in het onderwijs waarmee ik stopte. Alle energie ging op aan de zorg. Na het overlijden van mijn man zijn we van Friesland naar Limburg verhuisd. Door mijn ervaringen ben ik ook gaan werken in de zorg. Mijn ervaringen als mantelzorger kan ik goed gebruiken in mijn werk. Vijf jaar geleden kregen we de diagnose dat mijn zoon ook deze ziekte had. Ik heb de keuze gemaakt om te blijven werken, en wel bij Proteion, een zorgorganisatie met de erkenning Mantelzorgvriendelijke werkgever. Een bewuste keuze. Ik hou van mijn baan, het contact met de collega’s en de cliënten. Ik ben er voor mijn zoon, maar ik heb zelf ook een leven. Ik ben blij dat ik het zorgen kan combineren met mijn baan. Mijn werkgever denkt met me mee, mijn collega’s weten wat er speelt en als het nodig is ruilen we diensten.’

Zeshonderdduizend mensen
Miranda Fahner hoort bij de vier miljoen mantelzorgers die Nederland momenteel telt. ‘Van deze groep zorgen ruim zeshonderdduizend mensen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week voor hun naaste’, zegt Anja Damhuis van het Steunpunt Mantelzorg Horst aan de Maas en Venlo. ‘Doordat mensen steeds ouder worden, langer thuis blijven wonen, ook met forse beperkingen, en de pensioenleeftijd opschuift, combineren steeds meer mensen werk met mantelzorg. De kans op overbelasting ligt dan op de loer. Het op de werkvloer bespreekbaar maken van het zorgen voor een zieke naaste, kan helpen overbelasting te voorkomen.’

Regelingen
Vera Jacobs van het Steunpunt Mantelzorg in Beesel en Venlo adviseert iedere mantelzorger contact op te nemen met een van de steunpunten. ‘Mantelzorg begint vaak klein, maar kan in sommige gevallen uitgroeien tot enkele uren per dag. Dat heeft gevolgen voor degene die verzorgd wordt maar ook voor het sociale leven van de mantelzorger. De cijfers laten zien dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken. Soms zorgen ze vierentwintig uur per dag voor hun partner of kind. Veel mensen hebben geen idee welke mogelijkheden er zijn. Dagopvang, thuiszorg, huishoudelijke hulp, inzet van vrijwilligers, enzovoort. Wij weten de weg en schakelen met hulpinstanties en gemeente. We helpen de mantelzorger met het vinden van een goede balans tussen mantelzorg, werk, sociale leven en hobby’s.’

Combinatie
Mantelzorg in combinatie met werken kan zwaar zijn. ‘Op dit moment combineert één op de vijf werknemers werken met zorg’, weet Ilse Tindemans van het Steunpunt Mantelzorg in Venray. ‘Dat gaat niet altijd goed. Het leidt tot meer ziekmeldingen. Vaak gaan mensen minder werken of nemen zelfs ontslag. Niemand is daar blij mee, ook de werkgever niet. Als werkende mantelzorger is het belangrijk dat je het bespreekt met je leidinggevende. In overleg met je leidinggevende kan er, eventueel in samenspraak met het Steunpunt Mantelzorg, gekeken worden naar een maatwerkoplossing. Zo kan vaak voorkomen worden dat iemand zich ziek moet melden of zelfs ontslag moet nemen.’

Organiseren
Een maatwerkoplossing hoeft niet meteen meer verlofdagen te betekenen of verzuim, vult Anja Damhuis aan. ‘Nee hoor, het is meestal een kwestie van organiseren, goed plannen en een flexibele opstelling. In overleg met de baas en collega’s kunnen werktijden aangepast worden, klussen kun je thuis afmaken, je valt in voor een ander als dat nodig is. Het gaat om begrip, erkenning en waardering. Daarmee wordt de meeste stress al opgevangen. Belangrijk is ook de bereidheid van collega’s om in noodgevallen te helpen. Als je met je moeder voor een controle naar het ziekenhuis moet of met je kind naar de arts, dan is het goed als mensen op de werkvloer weten wat er speelt. Daarbij hoef je niet je complete privéleven bloot te leggen, maar openheid helpt.’

Begrip
Er komt steeds meer begrip voor de mantelzorger, zegt Vera Jacobs. Ze wijst op het certificaat Mantelzorgvriendelijke werkgever. ‘Meer en meer werkgevers zien de noodzaak en het belang om mee te denken. Ze zien de win-winsituatie. Mantelzorg hoort immers bij de maatschappij. Het is ook mooi als je kunt zorgen voor een dierbare. Veel werkgevers begrijpen dat én snappen ook dat werknemers loyaler zijn als ze geholpen worden. Een ziekmelding is bovendien veel duurder. En vind tegenwoordig maar eens een goede opvolger als iemand ontslag neemt. Als mantelzorgvriendelijke werkgever heb je gewoon iets extra’s te bieden. Dus zowel zakelijk als sociaal is mantelzorgvriendelijk beleid voor iedereen goed.’

MZ

Mantelzorgvriendelijke werkgever
Frank Vaessen is directeur van GroenRijk Maasbree en mede-eigenaar van Herman Vaessen BV. Samen hebben de bedrijven circa tachtig mensen in dienst en beide voeren het certificaat Mantelzorgvriendelijke werkgever. ‘Daar ben ik trots op’, zegt Frank Vaessen. ‘Ik heb grote bewondering voor mantelzorgers en het is niet meer dan logisch dat ze steun krijgen van hun werkgever. Als directeur kan ik wat regelen voor mezelf, dat moet ook voor mijn mensen gelden. Ze zijn zover dat ze het allemaal zelf oplossen. Ze vallen voor elkaar in, nemen werk over en niemand die klaagt. Meestal gaat het om kleine dingen. Het is niet zo dat er een groot beroep gedaan wordt op wettelijke regelingen, extra zorgverlof of wat dan ook. Het belangrijkste is begrip en erkenning. Mantelzorg hoort er gewoon bij. Dat idee brengt rust en vermindert het risico op overbelasting. Daarbij is het een extra prikkel in de personeelswerving. Er is een flink tekort aan mensen in deze bedrijfstak en dit certificaat is een extra reden om voor Vaessen te kiezen.’

Resultaten

371 resultaten

Steunpunten Mantelzorg
In bijna elke Limburgse gemeente is een Steunpunt Mantelzorg aanwezig. Daar kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen en voor de gratis cursus Hoe blijf ik in balans. Werkgevers die aan de slag willen met de erkenning Mantelzorgvriendelijke werkgever, kunnen voor advies ook terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in hun gemeente of bij de stichting Werk&Mantelzorg. Informatie is te vinden op www.platformmantelzorglimburg.nl
en www.werkenmantelzorg.nl.

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.