Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Trevianum Scholengroep
  • Trevianum Scholengroep
  • Trevianum Scholengroep
  • Trevianum Scholengroep
  • Trevianum Scholengroep
  • Trevianum Scholengroep

Trevianum Scholengroep

Iedere leerling is uniek en dus de moeite waard.

Dagelijks vinden zo’n drieduizend leerlingen hun weg richting Trevianum Scholengroep in Sittard. Ondanks de omvang wordt iedere leerling op capaciteiten en interesses beoordeeld en intensief bijgestaan gedurende het onderwijstraject. Zowel binnen de kaders van het lesrooster als ook daarbuiten worden de leerlingen op velerlei wijze intellectueel en sociaal-emotioneel toegerust voor de maatschappij van morgen, zo vernemen we uit het voorwoord in de schoolgids door Lou Harings, voorzitter algemene directie. Samen met zijn collega Ad L’Herminez, lid algemene directie, verwoordt hij het onderscheidende karakter van de Sittardse scholengemeenschap.

Uitdagende klus
Trevianum Scholengroep, het succesvolle product van de fusie tussen het Bisschoppelijk College en het Serviam Lyceum in 1998, huisvest drie scholen onder één dak: havo, atheneum en gymnasium. Nou ja, eigenlijk onder twee daken. De boven- en onderbouw zijn sinds de nieuwbouw in 2002 van elkaar gescheiden. Een bruggebouw van twee verdiepingen over de drukke Limbrichterweg verbindt de twee gebouwen. Maar behalve die fysieke scheiding is Trevianum Scholengroep één grote, hechte gemeenschap. Lou Harings: ‘Wat we voortdurend uitdragen, is dat iedere leerling telt, dat iedere leerling de moeite waard is, uniek is. Ze hebben allemaal talent, anders kom je niet naar Trevianum. Aan ons de taak om daar het maximale uit te halen. Dat vinden we ontzettend belangrijk en proberen we telkens weer waar te maken. We bieden het onderwijs zo veel mogelijk aan in een homogene setting en benaderen de drie doelgroepen daarom op een eigen manier. In het kader van passend onderwijs zijn er veel mogelijkheden, kun je met een grote diversiteit aan werkvormen echt maatwerk leveren. Dat maakt het mogelijk onderwijs in lesverband gedifferentieerd aan te bieden. De ene leerling is immers auditief ingesteld, de andere visueel en weer iemand anders wil graag aan de slag met opdrachten. En dat allemaal binnen de muren van een klaslokaal met een groep van vijfentwintig tot dertig leerlingen. Een uitdagende klus.’

Getalenteerd docentenkorps
Om daadwerkelijk het maximale uit iedere leerling te halen, investeert Trevianum Scholengroep in een hoog kennisniveau en vakmanschap van de leerkrachten. Deskundigheidsbevordering en voortdurende scholing hebben hoge prioriteit. ‘Die man of vrouw voor de klas is van cruciaal belang’, oordeelt Lou Harings. ‘De docent maakt het verschil; daar blijven we in geloven en worden we telkens weer in bevestigd. Omdat ook iedere docent uniek is, zoeken we altijd naar een goede match tussen groep en docent. De ene docent heeft bijvoorbeeld een voorkeur voor een gymnasiumgroep, terwijl een andere docent beter gedijt in een havo-klas. Het is immers van groot belang dat er chemie is. De leerling moet altijd het gevoel hebben dat de docent van zijn werk houdt en van de interactie met de leerlingen. Ons docentenkorps is heel divers: man, vrouw, jong en oud. Allemaal hebben ze specifieke kwaliteiten. Maar wat we van alle docenten verwachten, is dat ze een inspirerend voorbeeld zijn, dat ze passie en interesse aanwakkeren, leergierigheid opwekken, triggeren. Ze moeten respect hebben voor de leerling, flexibel en tolerant zijn en er begrip voor hebben dat leerlingen fouten maken. Dat is nou eenmaal het leerproces, dat is het leven. De docenten zijn ons menselijk kapitaal en daar investeren we grondig in. Die betrokkenheid vind je overigens terug in alle geledingen. Ook wij als directie zijn betrokken bij alles wat hier op school gebeurt. We vinden het fijn om tijdens de pauzes tussen de leerlingen door te lopen om maar niet te vergeten waar we het allemaal voor doen. We zijn vooral graag gesprekspartner voor alle leden van zowel het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel. Want ook hier geldt: iedere medewerker is de moeite waard. We zijn continu zichtbaar, makkelijk benaderbaar en hechten niet aan hiërarchische verhoudingen. Samen zijn we Trevianum, dat is onze kracht.’
Ad L’Herminez vult aan: ‘We hebben een goede naam als werkgever en zorgen voor een prettig en uitdagend werkklimaat. We staan achter onze mensen en geven ze vertrouwen. Iedereen krijgt ruim baan om zich te kunnen profileren. Dat is de essentie van goed werkgeverschap. Deze schooljaargang hebben we twintig nieuwe, jonge docenten verwelkomd. Daar zit veel power in en dat levert een goede boost op voor de school. Nieuwe docenten brengen immers nieuw elan, zijn ideeënrijk en waarborgen bovendien de continuïteit. We typeren ons lerarenkorps als een combinatie van dynamiek, veel ervaring en wijsheid. Door senioriteit te koppelen aan vers bloed, geven we gestalte aan het hoge niveau van onze vaksecties. Criterium blijft de passie voor het vak. Dat is wat we heel consistent willen bewaken.’

Talentontwikkeling
Vanzelfsprekend volgen alle leerlingen van havo, atheneum en gymnasium een basisprogramma met diverse verplichte kernvakken. Naast dat middenrif van voorgeschreven lessen biedt Trevianum Scholengroep een breed scala aan extra’s aan. Want, zo redeneren Lou Harings en Ad L’Herminez, een school is zowel een leer- als een leefomgeving. De schoolgids verschaft een uitgebreid overzicht: toneel en cabaret, muziekuitvoeringen en musicals, kunstexposities, excursies, sport-, muze- en artistroom, life science, Odyssee en ga zo maar door. Lou Harings: ‘Om recht te doen aan de verschillende interesses, organiseren we uiteenlopende extra’s op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling voor leerlingen die dat willen én aankunnen. Ze leren van elkaar, met elkaar en door elkaar, door gezamenlijk iets tot stand te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden en uitvoeren van musicaluitvoeringen, waar ruim honderd leerlingen, van musici, dansers en solisten tot decorbouwers, geluidstechnici en regisseurs, nauw samenwerken. Vorig najaar hebben we een indrukwekkende en drukbezochte tentoonstelling in het kader van zeventig jaar bevrijding gehouden in het Mariapark in Sittard. Met beeldend werk en fotomateriaal van een verbluffend hoog gehalte, gemaakt door eerste- tot en met zesdeklassers. Ook de exacte vakken, een belangrijke component van Trevianum Scholengroep, genieten met extra projecten en opdrachten veel belangstelling. Op 4 maart heeft hier nog een megasymposium in het teken van life science plaatsgevonden, geënt op jeugd en techniek. Het evenement werd gesteund door de Provincie Limburg, want ook de overheid tracht de keuze voor B-vakken te stimuleren. Kennis opdoen is ook kennis delen met elkaar, wat vaak leidt tot baanbrekende successen. Daar zijn we enorm trots op.’
De school is dan ook prima toegerust voor dit soort extra activiteiten. Goed geoutilleerde laboratoria, professionele muziekstudio’s, een grote aula voor informatiebijeenkomsten en uitvoeringen, moderne sportaccommodaties en niet te vergeten enthousiaste en gedreven coaches en begeleiders maken het mogelijk om talentontwikkeling te stimuleren en vorm te geven. Ad L’Herminez: ‘Trevianum Scholengroep is door het ministerie aangewezen als een van de dertig Topsporttalentscholen - vroeger LOOT-scholen - in Nederland, waar aankomende topsporters bijzondere faciliteiten genieten om studie en sportcarrière op een evenwichtige wijze te combineren. We bieden de inmiddels circa tweehonderd begenadigde sporters maatwerkprogramma’s aan. De aanwezigheid van de Sportzone, met prachtige voorzieningen, op een steenworp afstand, is natuurlijk een pre.’

Sociaal klimaat
Ondanks het gevarieerde aanbod van de diverse extra’s voor de getalenteerde leerlingen, blijft goed onderwijs en het behalen van dito resultaten de kerntaak van Trevianum Scholengroep. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen optimaal kunnen gedijen, is het creëren van een veilig en sociaal klimaat van evident belang. ‘We hebben geweldige collega’s in dienst in de functies van coördinator orde en veiligheid, (hoofd)conciërges, toezichthouders, baliemedewerkers, die feilloos aanvoelen als er spanningen zijn’, verzekert Lou Harings. ‘Die ook echt de leerlingen kennen en meteen in de gaten hebben als er vreemde gezichten in onze schoolgebouwen rondlopen. Jaarlijks organiseren we diverse sociale projecten, bijvoorbeeld voor goede doelen. We doen onder andere voor het tiende jaar mee aan de Roparun, de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. Zelf organiseren we de Trevirun en nemen we deel aan een wandelestafette, SamenLoop voor Hoop, ook om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens dergelijke evenementen zien we eveneens die grote verbondenheid. Nogmaals: we hebben fantastische leerlingen. Dat is ons kostbaarste bezit. En daar zijn we trots op.’

Resultaten

414 resultaten

Kaart

Trevianum scholengroep

Bezoekadres:
Bradleystraat 25
6135 CV Sittard

Postadres:
Postbus 211
6130 AE Sittard

Tel: 046-4206900
www.trevianum.nl

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan