Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Tevreden achteroverleunen kunnen we ons niet permitteren

Tevreden achteroverleunen kunnen we ons niet permitteren

A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)

Werken we verder aan herstel of zetten we alles weer op het spel? Dat is in de kern de vraag die op 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen voorligt. De afgelopen jaren zijn er door het kabinet vooral op sociaal-economisch terrein moeilijke maatregelen getroffen. Maatregelen die nodig waren, maar op een of andere manier iedereen hebben geraakt. Op dit moment zien we gelukkig dat de economie zich weer herstelt. Nederland loopt, wat betreft economische groei en daling van de werkloosheid, zelfs voorop in Europa.

Onze provincie levert een serieuze bijdrage aan het herstel. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd in nieuwe bedrijventerreinen, onderwijs, innovatiecampussen, infrastructuur, duurzaamheid, natuur en cultuur. Veel nieuwe bedrijven van naam en faam, zoals VDL Nedcar, zijn aangetrokken en gemeenten ontvingen subsidies om voorzieningen voor burgers in stand te houden. Het mkb kreeg bijzondere aandacht met innovatiebijdragen en financieringen. We zien nu dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstituten weer volop investeren en zelfs duizenden nieuwe banen scheppen. De werkloosheid daalt sterk en het consumentenvertrouwen groeit gestaag. Je zou kunnen denken dat we klaar zijn en dat er voldoende sprake is van een duurzaam perspectief. Deze gedachte is helaas naïef. Tevreden achteroverleunen kunnen we ons niet permitteren. De concurrentie staat niet stil en nog niet iedereen profiteert van het herstel. Iedere werkloze verdient een baan en vooral ondernemers van kleine bedrijven hebben grote offers gebracht. Doorgaan met investeren in een sociaal-economische agenda is een must, maar lost niet alles op.

Een relatief nieuw vraagstuk is namelijk dat de economische onzekerheid van een aantal jaren geleden plaatsmaakt voor andere zorgen. Zorgen over veiligheid, terrorisme en de komst van groepen asielzoekers en vluchtelingen naar Europa. Kunnen we dat als Nederland allemaal aan? Blijft Nederland nog wel Nederland? Deze zorgen zijn terecht, maar ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Er liggen zelfs kansen, zeker als de economie blijft aantrekken. Daarvoor is een stabiele politiek met daadkrachtig bestuur nodig. Een politiek die niet alle verworvenheden op het spel zet of bijdraagt aan verdeeldheid in de samenleving. Juist nu is het daarom zaak het ingezette herstel voort te zetten en samen praktische oplossingen te blijven bieden voor een prachtig land. De VVD is graag bereid om daar weer de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Resultaten

336 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.