Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Privézorg Limburg realiseert kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie
  • Privézorg Limburg realiseert kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie
  • Privézorg Limburg realiseert kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie

Privézorg Limburg realiseert kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie

‘Primaire zaken zitten bij Privézorg Limburg standaard in het basispakket, zoals het hoort’

Privézorg Limburg is een jonge, flexibele leverancier van diensten in de gezondheidszorg. De pijlers zijn thuiszorg, dagbesteding en begeleiding. De zorgorganisatie zet vol in op het vlak van persoonlijke aandacht en heeft stevig voet aan de grond gekregen in Midden- en Zuid-Limburg. Naar verwachting opent Privézorg Limburg medio december een kleinschalige woonvorm in de kern van Susteren. Naast vijftien kamers voor mensen met dementie worden vijf zorgappartementen met 24 uurszorg gerealiseerd. De werkzaamheden zijn in volle gang.

Geen gesloten verpleeghuisinstelling
Bij Privézorg Limburg ligt de nadruk op care en niet op cure. Dat zal in de nieuwe woonvoorziening aan de Oude Rijksweg Noord niet anders zijn. Roger Bekkers, een van de initiatiefnemers, legt uit: ‘We bieden kwalitatief hoogstaande zorg waarbij persoonlijke aandacht, betrokkenheid, professionaliteit en kleinschaligheid centraal staan. We zijn wars van de stopwatchpraktijken in de zorg en zetten liever een extra medewerker in om adequaat tegemoet te komen aan de wensen en zorgbehoeften van onze bewoners. Uitgangspunt in ons nieuwe zorgcomplex is om een familie te vormen rondom de circa vijftien bewoners, in een prettige en huiselijke omgeving. Gezelligheid en kwaliteit van leven vormen de rode draad. Op de benedenverdieping realiseren we een grote woonkamer met open keuken en gezamenlijke ruimten. Daar vinden de huiselijke activiteiten plaats, zoals koken, yoga, fysiogym, bloemschikken en het nuttigen van de maaltijden. We bereiden de maaltijden vers. Het vlees is bijvoorbeeld afkomstig van eigen scharrelvarkens. De geur van soep, cake, vlaai en stoofvlees zal wekelijks de ruimte vullen, zoals in vroegere tijden gebruikelijk was. Op de bovenverdieping heeft iedere bewoner een eigen kamer. Niet onbelangrijk: aan de achterzijde van het pand kunnen de bewoners naar buiten in de grote omsloten tuin. In deze regio wonen veel dementerenden met een boerenverleden, die het prettig vinden om veel ruimte te hebben en lekker buiten te zijn. We willen een gevarieerde dagbesteding aanbieden, met diverse activiteiten buiten de muren. We zijn immers geen gesloten verpleeghuisinstelling. Denk aan een wandeling naar het centrum of een bezoek aan een museum. Voor zover mogelijk laten we onze bewoners actief deelnemen aan de maatschappij.’

Mantelzorgers meer dan welkom
De medewerkers van Privézorg Limburg zijn onderdeel van het huishouden en sluiten zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de bewoners. Maar ook familie en vrienden zijn belangrijk en worden actief betrokken bij het verblijf in de woonvoorziening. Roger Bekkers’ compagnon Ruurd van der Goot onderstreept het belang hiervan: ‘Met name door de transitie van het zorgmodel naar de zogeheten participatiemaatschappij is er expliciet plaats voor mantelzorgers. Familie en vrienden zijn hier meer dan welkom. Ze zetten bijvoorbeeld koffie en thee, ze eten mee en helpen eventueel bij laagdrempelige verzorging. We waarderen hun inzet enorm. Rondom de klok zal er professioneel personeel aanwezig zijn. We zetten doorgaans meer personeel in dan overige zorgaanbieders. Persoonlijke aandacht kost immers tijd. Daarin onderscheiden we ons nadrukkelijk. Samen met de bewoner, familie en huisarts, die eindverantwoordelijk is en blijft, brengen we in kaart wanneer welke zorg nodig is. Die faciliteren we. Niet omgedraaid. Primaire zaken zitten bij Privézorg Limburg standaard in het basispakket, zoals het hoort. Als een bewoner bijvoorbeeld in bad wil, hoeft hij of zij daar niet extra voor te betalen. Bovendien hebben we affiniteit met de wijk en de regio. We zien heil in kleinschaligheid, de lijnen zijn kort.’

Resultaten

353 resultaten

Nog enkele plekken vrij
Van de vijftien kamers voor mensen met dementie zijn er inmiddels zes gereserveerd. Dat geldt eveneens voor twee van de vijf zorgappartementen met 24 uurszorg. Deze zorgapparte-menten zijn onder andere bedoeld voor medisch noodzakelijk verblijf. Voor informatie kunt u zich wenden tot Ruurd van der Goot en Roger Bekkers via telefoonnummer 046 - 202 00 03.

Privézorg Limburg
Marialaan 15, 6114 CP Susteren
T 046 - 202 00 03
E info@privezorglimburg.nl
I www.privezorglimburg.nl

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.