Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

PlusPraktijk: huisartsenpraktijk van de toekomst

PlusPraktijk: huisartsenpraktijk van de toekomst

Ander soort huisarts met dezelfde roeping

Om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden, zijn huisartsen in de mijnstreek en zorgverzekeraar CZ een initiatief gestart. De inzet is ook in de toekomst goede zorg te kunnen garanderen.

Door Jos Benders, arts-redacteur

Praktijken die meedoen, werken samen en leren van elkaar. Ze krijgen in de Westelijke Mijnstreek ondersteuning van zorggroep Meditta en van MCC Omnes, met als inzet zoveel mogelijk te worden ontzorgd, bijvoorbeeld door inzet van hulppersoneel en e-health. Zo ontstaat meer tijd voor de patiënt. Dat is goed voor de patiënt, voor het werkplezier van de huisartsen en voor de houdbaarheid van onze gezondheidszorg.

De Westelijke Mijnstreek telt negen huisartsenpraktijken met de nieuwe naam PlusPraktijk. Ook in de Oostelijke Mijnstreek is het aantal groeiend van deze huisartsenpraktijken van de toekomst. Twee huisartsen die aan het project meedoen, vertellen erover: Christel Verstraelen, huisarts in Urmond, en haar collega Ralf Vijgen, praktijk voerend in Lindenheuvel. Hoe ervaren zij zélf de ombouw naar de nieuwe PlusPraktijken?

Een tweegesprek
Christel Verstraelen verwoordt: ‘De nieuwe weg die we als huisartsen zijn ingeslagen, maakt het mogelijk om ook over pakweg tien jaar goede zorg te blijven leveren. De nieuwe formule brengt een stroomversnelling op gang.’

Ik hoor u spreken over een NIEUWE FORMULE, zeg maar van oude eerste lijn naar de nieuwe. Meteen ook een soort schok?
‘Nee, dat gaat geleidelijk. In een periode van drie jaar is dat in mijn praktijk voortvarend met kleine stapjes gegaan.’

Dat klinkt, drs. Ralf Vijgen, alsof u eigenlijk iedere huisarts deze ombouw zou aanbevelen.
‘Zeker. Wij moeten ons werk toekomstbestendig maken. Het idee PlusPraktijk brengt uitkomst omdat de nieuwe ontwikkelingen als vanzelf tot stand komen. Het is meteen ook een stok achter de deur, waarbij je leert van elkaar. Al met al geeft deze aanpak de gewenste versnelling.’

Was er, drs. Christel Verstraelen, niet een beetje angst om de zelfstandigheid te verliezen?
‘Eigenlijk helemaal niet. We zijn begonnen met een pilotproject. Doel daarin was dat we met alle praktijken die wilden meedoen samen zouden beslissen waaraan we wilden gaan werken. De pijlers werden ons aangereikt, maar de verdere inhoud hebben we zelf ontwikkeld. Dat maakte dat iedere deelnemende huisarts zich er goed bij voelde. Voor onze eigen praktijk werd het meteen een meerwaarde, en in dier voege ook voor onze eigen patiënten.’

Kolom 1 staat voor de stem van de patiënt die hoorbaar wordt gemaakt, in zowel het ontwerpen van de toekomst als in de uitvoering van de huisartsenzorg. Kolom 2 ziet vooral op het doelmatig verwijzen van patiënten, doelmatig aanvragen van aanvullend onderzoek en doelmatig voorschrijven van medicijnen. Kolom 3: daarin kan de huisarts de regisseur zijn. Liggende kolom 4: voorraad, planning en andere praktijkprocessen vormen de basis voor goede huisartsenzorg. Alle doelen samen vormen het hart van de PlusPraktijken.

Ralf Vijgen, is dit ook voor u zo, dat u niet het gevoel had bij die ombouw de zelfstandigheid te verliezen?

‘Nee hoor. We hebben met de collega-huisartsen gebrainstormd welke richting we zouden kiezen, binnen de pijlers van de mogelijkheden. Het werden oplossingen die goed aansluiten op de dagelijkse praktijk tot dan toe.’

Christel Verstraelen, u bent afgestudeerd als huisarts in 2011. Ralf Vijgen, u in 2018. Dan begin je een studie, droomt hoe het later zal zijn, zoiets als de weldoener op het dorpsplein. Kan je zeggen dat de PlusPraktijk nog steeds aansluit bij de droom die jullie als beginnend student hadden?
Christel Verstraelen: ‘Da’s een mooie vraag. Ja, ik vind de praktijk zoals ik die nu heb beantwoordend aan dat ideaal.’

Ralf Vijgen, was dit uw droom?
‘Ja, het voelt echt als onze praktijk. En omdat deze toekomstbestendig is, is dit ook mijn droom. Dankzij mijn ouders, die zelf huisarts waren, heb ik al vroeg kunnen kennismaken met het vak. In een tijd dat een praktijk er heel anders uitzag: twee spreekkamers en er was geen praktijkondersteuner. Er is nu meer personeel, de structuur is sterker, er ontstaat ruimte voor vernieuwend werken en tijd om die grotere praktijk te managen. Ik zit zeker dicht bij mijn droom.’

Ik spreek met twee gelukkige huisartsen? En dat in deze tijd, waarin veel van de huisarts wordt gevraagd. Zie ik het goed Christel Verstraelen?
‘Ik denk dat ik het mooiste vak heb op de wereld. Al heb ik een stille vrees dat misschien steeds minder huisartsen dat zo kunnen blijven zien.’
Ralf Vijgen: ‘Die zorg heb ik ook. Maar juist door mee te doen met PlusPraktijken, heb je ook zeggenschap over hoe je de zorg het liefst zou inrichten. Grip krijgen op je eigen praktijk, die vorm kunnen geven, wat besloten ligt in de formule van PlusPraktijken, is een prima remedie tegen de vrees: help, de dokter verzuipt.’

Resultaten

149 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan