Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

MET DE TOEKAN ALS TALISMAN

MET DE TOEKAN ALS TALISMAN

Regeren is vooruitzien, zeker in zorgland

Hun ankermoment ligt begin maart. Vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, huisartsen- en thuiszorgorganisaties in Zuid-Limburg komen in spoedzitting bijeen. Beangstigend is de reden, ongewis de toekomst. Corona zal als een donderwolk over onze provincie neerdalen.

Jos Benders, arts-redacteur

De eerste trekken zijn er al. Angst boezemt verhoogde activiteit in. Korte tijd later staat het er: het eerste coronacentrum in ons land, in Urmond. De vonk tussen de verantwoordelijken van verschillend pluimage - allen vervullen ze een rol in de zorg - slaat over. Met hulp van militairen krijgt de toekan, de speciale vogel uit het regenwoud, een witte jas aan: het Van der Valk-hotel verandert in een mum van tijd in een coronacentrum, met een speciale huisartsenpost en waar patiënten terechtkunnen die te goed zijn voor het ziekenhuis maar te slecht voor thuis. Nationale media, de journaals voorop, en uiteraard onze eigen zender L1 brengen het nieuws als headline.

Coalitie
Door zorgverzekeraars CZ en VGZ is direct financiële steun toegezegd. Onvermijdelijk omdat er extra kosten dienden te worden gemaakt voor een nieuw tijdelijk zorginstituut. Een van de initiatiefnemers van dat eerste uur, Jack Jansen, bestuursvoorzitter van MeanderGroep, legt uit dat de operatie dreef op het over jaren opgebouwde vertrouwen tussen de zorgpartijen in de regio. ‘Het regionale grondwerk was immers al gedaan. Corona vormde het startschot van iets nieuws. Aan onze cohesie is de afgelopen jaren vol overgave gewerkt.’ De zorgpartijen die samen in het coronacentrum zaten, vormen in de regio rond Heerlen en Sittard-Geleen samen met zorgverzekeraar CZ een zorgcoalitie.

Samen
Ook de sluiting van het coronacentrum, toen de stroom coronapatiënten was opgedroogd, is in diezelfde gezamenlijkheid genomen. De partners in de regio redeneerden het in ieders belang te vinden om de betaalbaarheid van de zorg in het oog te houden en geen onnodige kosten te maken. Verantwoord met geld omgaan maakt ook sterker, vinden ze, mocht een nieuwe crisis zich voordoen. Terugkijkend stelt Wiro Gruisen, manager regioregie van CZ:
‘Met een gezamenlijk en inspirerend doel voor ogen, dat het eigen organisatiebelang overstijgt, kan in een regio tot stand worden gebracht wat geen van de afzonderlijke organisaties zelfstandig kan realiseren. Zo simpel is het. Landelijke kaders blijven noodzakelijk, maar regionaal maatwerk is doorslaggevend voor het resultaat op eigen grondgebied.’

Regionale niet-vrijblijvende samenwerking is de basis van regioregie, het model dat CZ in samenwerking met alle partners in de mijnstreek ontwikkelde en in de praktijk brengt.

Capaciteit

Waar Limburg en Brabant de eerste en tevens zwaarste klappen kregen, bleven de meest noordelijke provincies vrijwel buiten schot. De omstandigheden waaronder de getroffen regio’s moesten handelen, waren navenant afwijkend. In regio A blijkt er al tijden tussen zorgverleners meer samenwerking te zijn dan in regio B. In de mijnstreek wisselen zorginstellingen beter informatie uit over beschikbare capaciteit dan sommige elders, waardoor de coördinatie om snel de juiste patiënt op de juiste plek te krijgen makkelijker verloopt. Zo vormde de belangrijkste les van de crisis dat garantie op tijdige toegang tot goede zorg een niet-vrijblijvende samenwerking vereist op regionaal niveau, een die uitstijgt over individuele organisaties en eigenbelang heen.

Samen al doende leren om de gezondheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren, is de basisfilosofie van deze door CZ gesteunde mijnstreekcoalitie. Deze maakt zich nu sterk voor de heropstart van de reguliere zorg. Al wordt de bewapening tegen een eventuele nieuwe corona-uitbraak niet losgelaten.

Zorg is, zo bezien, misschien wel vergelijkbaar met de assemblage van een auto. Komt de bumper uit Portugal, de motor kan van Duits fabricaat zijn. Om maar te zeggen; de juiste samenhang maakt de auto. Coalitie in het zorgveld brengt samenhang in zorg. Dat geldt eigenlijk al onder normale omstandigheden, dus zeker bij crises.

Resultaten

330 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.