Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Limburg bakermat van zorginnovatie

Limburg bakermat van zorginnovatie

CZ-voorman Joep de Groot focust op regionale samenwerking. ‘Wat nu hot is in Den Haag, is al jaren de Limburgse praktijk.’

Een Nederlandse zorgverzekeraar durfde het aan om een tienjarige overeenkomst te sluiten met een Limburgs ziekenhuis. Sindsdien zijn CZ en Zuyderland in Sittard en Heerlen meerjarig tot elkaar verplicht. Portret van de voorman van deze zorgverzekeraar, Joep de Groot, over een vastlegging die een novum betekende in zorgland.

Door Jos Benders, arts-redacteur

Hoe word je CEO van een grote zorgverzekering?
(Lacht) ‘Leuke vraag. Ik begon mijn carrière bij DSM, erna ben ik gaan werken bij adviesbureaus en uiteindelijk startte ik mijn eigen adviesbureau. Vervolgens ben ik overgestapt naar CbusineZ, verbonden aan CZ, waarin we allerlei innovaties hebben gedaan op het gebied van e-health, IT, onnodig dure medicijnen en voeding. Daarbij keken we hoe we de zorg kunnen verbeteren. Toen Wim van der Meeren (zijn voorganger, red.) aangaf dat hij uitkeek naar zijn pensioen, kwam de vraag vanuit de RvC of ik dat interessant zou vinden.’

U werkte eerder bij DSM. Wat heeft die tijd u geleerd over onze provincie?
‘Dat was mijn eerste baan. Ik begon er als kandidaat management development bij de toenmalige koolwaterstoffen. We woonden in Maastricht, waar mijn liefde voor het bourgondische van Limburg is gewekt. Ik ben van nature een Brabander, woon nu in Eindhoven. In Maastricht heb ik mijn echtgenote ontmoet. Als we er komen,
dan voelen we ons echt weer thuis. Het warme van Limburg, het duidelijk op zoek zijn naar verbindingen zoals familiebanden, gemeenschapsbanden, dat is iets wat ik bijzonder kan waarderen. Het is in die zin een regio met bijzonder veel kracht en pracht. In natuurschoon maar ook in mensen.‘

Laatst was op deze plaats David Jongen te gast, de CEO van Zuyderland. De ziekenhuisbaas toont zich ingenomen met de tienjarige overeenkomst met CZ, die als unicum het landelijke nieuws haalde. Hoe ervaart u omgekeerd de samenwerking?
‘We gaan samen op zoek naar hoe we de gezondheidszorg voor de mensen in Limburg helpen te verbeteren. Vanuit vertrouwen zullen we elkaar niet afvangen op kleine vliegjes, nee, maar ons richten op grote doelen. Al hebben we ook de zakelijkheid elkaar hierop aan te spreken. Ik waardeer de inzet van Zuyderland enorm, de openhartigheid ook, bij vernieuwingen, hoe ze die inbrengen en de drive daarbij. Dat levert ons veel kennis op die we ook op andere plaatsen kunnen toepassen.’

Inrichting van ons zorglandschap, waarover al jaren wordt gediscussieerd, is pas geslaagd als de inwoner het verschil merkt, geeft u aan. Vraag: wat zouden we al hebben moeten merken?
‘In veel verkiezingsprogramma’s wordt de kracht van regionale samenwerking opgevoerd. Misschien dat de kracht van het Limburgse is dat, ruim voordat dit fenomeen in Den Haag was ontdekt, partijen hier al samenwerkend bezig waren om dat neer te zetten. Dat vind ik dus echt knap. Nog voordat hele discussies gaan over het partijprogramma en wie de baas is, was de redenatie in Limburg: die discussie gaan we niet voeren, het moet gaan over hoe we de zorg verbeteren voor de Limburger. Voorbeelden zijn de PlusPraktijken, of PlusPunt, waarbij mensen zo thuis mogelijk zorg krijgen, niet onnodig in het ziekenhuis terechtkomen en meer programma’s krijgen aangeboden om hun zelfredzaamheid te verbeteren. We kijken daarbij niet alleen naar de technische kant, maar ook naar de sociale kant. Dat zie je terug in het programma Positieve Gezondheid dat we aan het uitrollen zijn. Een andere is de Gezonde Basisschool van de Toekomst, waarin samenwerking tussen scholen, gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties de gezondheid van de kinderen verbetert. Ik noem het de kracht van de regio.’

De actualiteit. Wat leerde COVID één u ten dienste van de COVID-tweeperiode nu?
(Na enig nadenken) ‘Da’s een mooie vraag. Ik denk dat een van de eerste dingen die COVID ons heeft geleerd, is dat COVID geen zorgprobleem is maar een volksgezondheidsvraagstuk. Daarmee bedoel ik dat we niet alleen moeten kijken naar de aangeboden zorg, maar ook naar onze leefstijl, of die gezond genoeg is. Een krachtig voorbeeld zijn de huidige maatregelen rond corona, juist ten dienste van de volksgezondheid. Dat betekent afstand houden, mondkapjes op. Kortom, de adviezen van het kabinet volgen. Want uiteindelijk is de capaciteit altijd begrensd.’

Welke functie ligt er voor u in het verschiet in het post-CEO-tijdperk?
(Hartelijk lachend) ‘Ik heb echt geen idee. Als ik eerlijk ben; ik ben heel erg bezig om mijn stinkende best te doen voor alle CZ-verzekerden, en op dit moment te zorgen dat we het rondom COVID goed regelen. Ik vind dat je je in deze tijd moet focussen op waar je voor staat. Als u die vraag over een paar jaar stelt, heb ik misschien een beter beeld.’

Ambieert u uiteindelijk een rol in de politiek?
‘Ik zou op dit moment heel vaak nee roepen, maar er is een aantal vrienden dat er anders over denkt.’

Heeft u een kerstwens voor deze mooie provincie?
‘Ik hoop dat we in deze onwerkelijke periode de tijd nemen om de warmte te vinden, de rust. Ik gun iedereen heel warme dagen, met familie, in een weliswaar andere vorm van nabijheid, maar toch met nabijheid, uitziend naar een heel gelukkig en hoopvol 2021.’

Resultaten

401 resultaten

Joep de Groot:
‘Kom eens kijken in Zuid-Limburg. Zorgverleners, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars werken hier samen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de regio. Zuid-Limburg is een van de belangrijkste regio’s voor CZ, de meerderheid van de inwoners is hier bij CZ verzekerd.’

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan