Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

JE VERTROUWDE HUIS ALS WACHT- EN SPREEKKAMER

JE VERTROUWDE HUIS ALS WACHT- EN SPREEKKAMER

Van links naar rechts: Inge Jochem, huidige projectleider, Nicole de Baat, voormalig projectleider, Frank Guldemond, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en tevens projectlid.

De laatste jaren willen steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Het was ooit een gewaardeerde senior die ik hoorde zeggen: ‘Een oude boom moet je niet verplaatsen.’ En zo liet hij blijken: wijsheid komt met de jaren.

Door Jos Benders, arts-redacteur

Deze tendens naar langer thuis blijven wonen, brengt een verschuiving met zich mee van de medische zorg die passend is voor deze leeftijdsgroep. Immers, het vermijden van een opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis omwille van het blijven vertoeven in je vertrouwde omgeving, plaatst zorgverleners en de zorgverzekeraars in een ander perspectief. Zo legt het rijzende fenomeen van tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen nogal eens bloot dat ouderen in hun vertrouwde omgeving toch in een kwetsbare positie kunnen zijn of komen. Niet betwist zal worden dat net als ieder ander deze groep recht heeft op een zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol leven.

Met deze wijsheid in pacht toog Nummer 1 naar de Oostelijke Mijnstreek waar veelbelovende resultaten worden geboekt die hiermee in lijn liggen. We spraken hulpverleners over het innovatieve project met de niet-alledaagse naam Zorgcontinuüm Ouderenzorg. Doel: een fundament leggen om de zorg voor ouderen in de regio te optimaliseren over de langere termijn.

Samen
Huisartsen, geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, de belangenbehartiger Burgerkracht en zorgverzekeraar CZ hebben in dit project nauw samengewerkt. Bij die samenwerking werd één gemeenschappelijk doel afgesproken: de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Ook als dat thuis moet zijn. ‘We zijn gestart met Zorgcontinuüm Ouderenzorg vanuit een maatschappelijke, relevante opdracht, zo vonden we. Met in ons achterhoofd de zorg zoals we die het liefst leveren, met een grote passie voor ouderen’, aldus Kim Hurkens, internist ouderengeneeskunde.

team_CZ

Wat maakt Zorgcontinuüm Ouderenzorg zo bijzonder, vragen we aan de wijkverpleegkundige uit het team: ‘Het team bestaat uit stuk voor stuk gedreven mensen die vanuit hun eigen achtergrond allemaal dezelfde kant op kijken. Ik ben dankbaar dat dat nu wel is gebeurd’, aldus Marlies Hiel, wijkverpleegkundige. Ook zorgverzekeraar CZ is aangesloten. ‘Als zorgverzekeraar hebben we vandaag de dag veel meer een rol als partner. We kijken gezamenlijk hoe we zaken beter kunnen doen en de zorg beter kunnen organiseren. Dat hebben we te danken aan Zorgcontinuüm Ouderenzorg’, zo stelt Martin Wijnen, CZ regio Zuid-Limburg.

Stem
‘Een ander aspect dat het project uniek maakt, is dat Burgerkracht Limburg, adviseur in burgerparticipatie, bij het hele project betrokken is geweest’, aldus huisarts Frank Guldemond. ‘Als je als zorgverlener over verschillende oplossingen praat, wordt het onderwerp vooral vanuit de zorgkant benaderd en minder vanuit de stem van de patiënt of zeg de burger. Op zo’n moment is het fijn dat er iemand namens de patiëntengroep aan tafel zit. Martin Simons, de burger in kwestie, heeft ons regelmatig bij de les gehouden en ons op het hart gedrukt dat we elk vraagstuk ook moeten benaderen vanuit de invalshoek van de patiënt. Daar zijn we hem dankbaar voor’, zo vertelt Frank Guldemond, die meer in het bijzonder kaderhuisarts ouderengeneeskunde is.

In Zorgcontinuüm Ouderenzorg werken samen: Zuyderland ziekenhuis, Meander, Sevagram, Cicero, Huisartsen OZL, Burgerkracht, CZ, Robuust.

Resultaten

416 resultaten

Voorbeelden van projecten, gericht op de kwetsbare ouderen en het leveren van toekomstbestendige zorg, die al volop draaien.


De Gouden Driehoek.
De samenwerking in de wijk tussen huisarts, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde, van groot belang om ouderen de juiste zorg zo thuis mogelijk te kunnen bieden. Klankbordgroepen bestaande uit verschillende professionals blijken uitstekende gremia om ideeën uit te wisselen en de onderlinge verbinding en samenwerking te stimuleren.

PlusPunt Ouderenzorg.
Een anderhalvelijnsvoorziening* waar een specialist ouderengeneeskunde, geriater, geriatrisch verpleegkundige en kaderhuisarts samenwerken. Ouderen die door de huisarts naar het PlusPunt Ouderenzorg zijn verwezen, krijgen een uitgebreid geriatrisch onderzoek. Dan kan bij het PlusPunt maar ook in de thuissituatie. De dag erna al krijgt de eigen huisarts een zorgbehandelplan op maat.
‘Met deze mooie resultaten en mijlpalen op zak, is het projectteam niet van plan om de komende maanden stil te blijven zitten’, aldus Martin Wijnen van CZ. ‘Er is gaandeweg zoveel kennis en ervaring opgedaan, dat het nu tijd is om door te ontwikkelen.’

Mede op basis van een gedegen data-analyse is een reeks aanbevelingen gedaan die is vertaald in nieuwe ambities binnen een vervolgproject: Programmalijn Ouderenzorg in de Mijnstreek. Binnen dit vervolgproject zijn nieuwe speerpunten benoemd, waarover later meer. De ambitie is en blijft onveranderd: duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de ouderen van de Mijnstreek.

Waar vind je het PlusPunt Ouderenzorg? Uw eigen huisarts geeft u de informatie.

*Term die wordt gebruikt om de plaats aan te geven tussen de huisarts en diens rol en de specialist met zijn ziekenhuis. Bevindt zich dus NIET binnen de muren van het ziekenhuis.

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan