Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

HUISARTS EN SPECIALIST ELKAARS TEAMGENOTEN

HUISARTS EN SPECIALIST ELKAARS TEAMGENOTEN

De ervaringen met het leveren van zorg op afstand zijn bij huisartsen en ziekenhuis zo positief dat we dit in de toekomst verder willen uitbreiden

Nummer 1 sprak met Esther van Engelshoven, directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Over het slimmer organiseren van de zorg en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners. In een regio die zesenzestig miljoen euro meer kost aan zorg dan vergelijkbaar elders.

Jos Benders, arts-redacteur

Was dat meteen ook de aanleiding voor deze regionale samenwerking?
‘De regio Oostelijk Zuid-Limburg is een van de mooiste gebieden van Limburg, maar kampt helaas met veel problemen op het vlak van gezondheid en welzijn. Veel mensen hebben een ongezonde leefstijl en ontwikkelen eerder chronische aandoeningen. Ook het aantal mensen met psychische klachten is hoog. Zorgaanbieders in
Oostelijk Zuid-Limburg voelden samen met zorgverzekeraar CZ de noodzaak om de handen ineen te slaan voor een gezondere regio en ja, waar ook de kosten niet verder uit de hand zouden lopen.’

Gezondheidszorg, een moloch, hoe krijg je daar wielen onder?
‘Gezamenlijk met onze huisartsen, het ziekenhuis Zuyderland, Burgerkracht, CZ en diverse organisaties ouderenzorg en GGZ hebben we ingezet op Positieve Gezondheid. De betekenis hiervan is samen met de patiënt op zoek gaan naar een aanpak op maat. Met patiënten wordt een gesprek aangegaan over hun persoonlijk beeld op kwaliteit van leven, over leren omgaan met tegenslagen die het leven nu eenmaal met zich brengt. Maar ook over wat dat betekent voor de zorg. Zorgverleners alleen kunnen een trendbreuk niet bewerkstelligen.’
‘De voorbije jaren is in de regio geïnvesteerd in de huisartsenpraktijk van de toekomst om op deze manier het gesprek te voeren. Praktijken in Oostelijk Zuid-Limburg zijn aan de slag gegaan om, nog meer dan voorheen, een totaalpakket aan zorg aan te bieden in de wijk.’

Hoe merkt de zieke het verschil?
Behalve de andere gespreksvoering is het serviceserviceniveau
voor de patiënt verbeterd. In zogenaamde PlusPraktijken kunnen
patiënten online afspraken maken, een e-mailconsult of beeld-belconsult aanvragen of digitale recepten bestellen.’ Momenteel zijn er veertien van deze trendset praktijken.

Volgens Esther van Engelshoven past de zorg op afstand helemaal in de tijdgeest van 2020. ‘Daaruit vloeide nog een initiatief voort, dat er eindelijk toe leidde dat de specialist de ziekenhuismuren verruilt voor de praktijk in de wijk.’

Hoe werkt dat?
‘Huisartsen kunnen patiënten nu als extra service naar het PlusPunt Medisch Centrum sturen (niet te verwarren met PlusPraktijk; red.), een joint venture van Zuyderland en de Huisartsen OZL, voor een advies door een medisch specialist. Hierdoor hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis en kan de huisarts verder dankzij dit specialistisch advies. Inmiddels werken er acht verschillende specialismen in het PlusPunt Medisch Centrum in het Roda-stadion en geven de patiënten aan bijzonder tevreden te zijn.’

Hoe kijkt u aan tegen de intensieve samenwerking met een zorgverzekeraar als CZ? Partij die op de kleintjes hoort te letten, immers het geld van de verzekerden zelf.
‘We ervaren CZ niet zozeer als inkopende partij van zorg maar meer als een partner bij het aangaan van de uitdagingen in onze regio met slimme en vernieuwende aanpakken.’

Wat betekent de coronacrisis voor de huisartsenzorg?
‘Door de coronacrisis is het fenomeen zorg op afstand in een enorme stroomversnelling gekomen. Door het leveren van digitale zorg zoals een beeldbelconsult kunnen besmettingen worden voorkomen. Een voordeel is ook dat de patiënt niet naar de praktijk hoeft te komen maar vanuit zijn thuissituatie zijn hulpvraag beantwoord krijgt. Huisartsen bekijken nog kritischer dan voorheen of zorg nodig is en op welke plek welke zorg het beste kan worden gegeven, zodat patiënten en zorgverleners niet onnodig worden belast.’

Esther van Engelshoven wijst erop dat niet alle zorg per computer kan worden geleverd, bijvoorbeeld het verrichten van onderzoeken zoals het afnemen van bloed. Indien de patiënt alsnog naar de praktijk moet komen, zo bevestigt ze, wordt er voor gezorgd dat de situatie daar veilig is. Wanneer de patiënt naar de praktijk belt, wordt bepaald of hij met een advies zelf verder kan (via de site thuisarts.nl is veel informatie te vinden) of dat er een mail- of beeldbelconsult met de huisarts nodig is. ‘De ervaringen met het leveren van zorg op afstand zijn bij huisartsen en ziekenhuis zo positief dat we dit in de toekomst verder willen uitbreiden’, aldus de directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

Resultaten

416 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan