Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Gezond Limburg als lichtend voorbeeld

Gezond Limburg als lichtend voorbeeld

Nummer 1 sprak met een bevlogen voorzitter van Trendbreuk, die meteen ook Keigezond aanstuurt.

Keigezond, zo heet de Limburgse aanpak voor kinderen met overgewicht. Op 7 maart heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen in het Gouvernement de aftrap verzorgd.

Keigezond is een van de onderdelen van Trendbreuk. Het draagt bij aan de grote maatschappelijke opgave in Zuid-Limburg om de gezondheidsverschillen ten opzichte van de rest van het land in te lopen. Rode draad in Trendbreuk is dat de onderliggende problematiek door geen van de organisaties in deze regio alléén kan worden opgelost; de gemeente niet, de zorgverzekeraar niet en ook elke andere organisatie niet. Daarmee is het project een krachtenbundeling over domeinen heen. Voorzitter van Trendbreuk, en daarmee meteen het bestuurlijk gezicht, is Leon Geilen, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen. Zijn missie: ‘Het is belangrijk om te werken aan een gezonde toekomstige generatie, ook van belang voor de economie van Zuid-Limburg. Het zijn namelijk de werknemers van de toekomst.’ Nummer 1 sprak met een bevlogen voorzitter van Trendbreuk, die meteen ook Keigezond aanstuurt.

Hoe wordt het resultaat gemeten van Keigezond?
‘Het resultaat kun je meten door vast te stellen dat overgewicht afneemt. Groot risico is dat kinderen doorschieten naar obesitas, een zwaardere vorm van overgewicht. Alle kinderen worden gezien door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Ze worden op verschillende momenten in hun leven gezien. Gewicht, lengte en andere lichaamsfactoren worden gemeten. Daarnaast spelen scholen een rol bij het in de gaten houden van de ontwikkeling van kinderen.’

Bij het van start gaan, vorige maand, richtte iemand van buiten de provincie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen, lovende woorden tot uw initiatief. Hij stelde het zelfs als voorbeeld voor de rest van het land.
‘Het lukt in Zuid-Limburg steeds beter de handen in elkaar te slaan. Het zijn de handen van onder meer gemeenten, zorgverzekeraars, de medische wereld. Het is mooi dat dit wordt gezien door de staatssecretaris. Hij zei letterlijk: “Wij kunnen allemaal veel leren van Keigezond Limburg”. Intussen doen ook Venlo en Roermond mee.’

Kwam het welgemeend op u over?
‘Ja, absoluut. We zien vaker dat Zuid-Limburg als voorbeeld wordt gezien over hoe je samenwerkt in het wegwerken van gezondheidsachterstanden. Als ik mijn Keigezond-hart laat spreken, dan gun ik de kinderen van Limburg een gezonde jeugd en daarmee een gezonde toekomst. Dat wordt verstaan.’

Hoe krijgt u het project gebolwerkt bij uw volle portefeuille van wethouder?
‘Trendbreuk is gestart vanuit het bestuur van de GGD, waarin ik automatisch als wethouder zitting mag hebben. Er is een stuurgroep met collega-wethouders van andere gemeenten. Buiten hen maken deel uit van de stuurgroep de gedeputeerde van de provincie, zorgverzekeraar CZ en het MUMC+. De cirkel is voor mij daarmee rond, want als wethouder beschik ik niet toevallig over de portefeuille gezondheid en welzijn.’

Hoe vordert Trendbreuk?
‘We hebben nog geen harde meetgegevens of die gezondheid in Zuid-Limburg ook daadwerkelijk beter wordt, volgend jaar staat een eerste meting gepland. Eigenlijk werkt het een beetje zoals in de politiek; je hebt tien, vijftien jaar nodig om effect te zien. Dus er moet een generatie overheen gaan. De voortekenen zien er gunstig uit, bijvoorbeeld alleen al als ik het afmeet aan het enthousiasme van alle partners.’

U noemt zorgverzekeraar CZ als partij. Is hun aanwezigheid ook een trendbreuk?
‘Zorgverzekeraars zijn van oudsher dragers van de kosten in de zorg. Deze zorgverzekeraar stelt: Wij willen ook aan preventie werken. Op die wijze zouden zij willen voorkómen dat er kosten voor zorg ontstaan, nadat mensen ziek worden. Noem het het nieuwe denken. Hun visie sluit naadloos aan op onze gemeentelijke verantwoordelijkheid. De zorgverzekeraar heeft het experiment financieel mee mogelijk gemaakt. Als het een succes wordt, kan de overheid besluiten om deze zorg in de basisverzekering op te nemen. Medisch domein en sociaal domein ontmoeten elkaar en hebben meer met elkaar gemeen dan vroeger weleens werd gedacht. Uiteindelijk kun je het alleen maar samen doen.’

Waarin is Keigezond anders dan veel andere programma’s die erop lijken?
‘Keigezond is niet alleen maar minder eten of meer bewegen. We kijken ook naar de totale gezinssituatie. Op zoek naar de vraag: wat gebeurt er nu in de omgeving van het kind waardoor overgewicht ontstaat?’

Resultaten

149 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan