Kies een categorie
Zoeken binnen exclusief
terug naar overzicht

Alle categorieën

Dokteren tussen de bonenstaken

Dokteren tussen de bonenstaken

Huisartsen Hartje Dorp

In Munstergeleen heeft een dokterspraktijk een naam met een vleugje nostalgie: Huisartsen Hartje Dorp. Met een moestuin waarin patiënten schoffelen, ook aan hun eigen gezondheid. De benaming is een knipoog naar hartelijkheid, naar wees welkom. Het pilotproject waarin gemeente en zorgverzekeraar CZ samenwerken, groeit en bloeit en vormt een voorbode.

JB

Nooit vergeet ik de herinnering aan een blije muzikant die in de wachtkamer van de huisartspraktijk waarin ik werkte zijn accordeon kwam beroeren. Dikwijls onaangekondigd. Zijn muzikale klanken twinkelden doorheen zorgland. Abrupt deed dat iets met de wachtende patiënten, maar ook met ons als dokters. Muziek vormde een bindmiddel tussen vraag en zorg. Voor even lukte het de last van ziek-zijn in een ander licht te zien. It takes two to tango.

Hieraan moest ik onvoorwaardelijk denken bij de kennismaking met Huisartsen Hartje Dorp. Hier begon het gezond maken in de buitenlucht, met een hofje. De collega-huisartsen Roel Smeijsters en Joost Hartgers startten op de plek van de vroegere speelplaats van de kleuterschool in Munstergeleen met een moestuin. Deze vormt nu een heus onderdeel van de nieuwe Stichting Gezond Munstergeleen, die zich richt op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Wie de visie en ambities van de praktijk als muziek in de oren klonk, waren de gemeente Sittard-Geleen en CZ, die de beurs trokken. Zo ontstonden projecten op het gebied van gezonde voeding en beweging, waarbij wordt gewerkt aan verbinding en sociale cohesie. Daarbij ligt de nadruk niet op ziekte maar op veerkracht, dus wat iemand ondanks zijn ziekte nog wel kan.

Schoffelen
Een aanpak à la Munstergeleen is wat CZ op regionaal niveau breder nastreeft, namelijk betere gezondheid en betere kwaliteit van zorg met meer werkplezier bij zorgverleners, tegen lagere kosten. Doordat het zorgverleners ruimte geeft om een deel van de regie bij de burger te laten, de vraag achter de vraag te stellen en meer dan alleen strikt medische oplossingen te bieden. Sommige patiënten blijken beter geholpen met schoffelen als vrijwilliger in de moestuin dan met pillen. Wetende dat hun dokters altijd dicht bij de hand zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat er een relatie bestaat tussen de fysieke en sociale omgeving en de individuele gezondheid: veiligheid, hoeveelheid groen(!) en gemakkelijke toegang tot voorzieningen zijn van invloed op onze gezondheid. Niet alleen wordt door vrijwilligershanden de tuin verzorgd, er worden ook activiteiten voor en met buurtbewoners georganiseerd. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente.

De zorgverzekeraar, gemeente en ook provincie geven er blijk van in deze regio zorg en ondersteuning anders te willen organiseren. Limburg loopt voorop op dit terrein en dankt er haar kwalificatie aan van eerste positief gezonde provincie https://limburgpositiefgezond.nl. De partijen zijn rotsvast in hun overtuiging dat ook de zorgwereld bereid is zich te laten leiden door vernieuwing.

Door CZ is met de huisartsen voor een periode van drie jaar een vergoeding afgesproken, waardoor de huisartsen geen financieel nadeel ondervinden van de nieuwe werkwijze. Dat geeft de huisartsen de ruimte om de inhoud van een consult echt op basis van het gedachtegoed positieve gezondheid te doen. Alle betrokken hulpverleners zijn inmiddels in het gedachtegoed positieve gezondheid getraind en er wordt geïnvesteerd in zelfhulpgroepen.

De projectleden volgen samen de ontwikkelingen en meten de tussentijdse resultaten. Waar nodig wordt bijgestuurd. Het vernieuwende project maakt deel uit van de zogenoemde Preventiecoalitie CZ en Sittard-Geleen, bedoeld om in het belang van een toekomstbestendig zorgstelsel te experimenteren met coalities.

Regioregie in de mijnstreek
Menigeen kent zorgverzekeraar CZ vooral van de maandelijkse premie en het vergoeden van zorg. Maar wat veel mensen niet weten, is hoe CZ zich actief inzet om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Om dat te bereiken, wordt onder andere in de mijnstreek samengewerkt met zorgverleners. In die coalitie is ook plaats ingeruimd voor gemeenten en de provincie.

Resultaten

330 resultaten

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.