BLOG | Hoop, lef en trots

Hoop, lef en trots
Juni uitgave 2024

Ongeveer de helft van de kiezers is relatief tevreden over het hoofdlijnenakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen of dit kabinet waar kan maken wat het belooft. Kritische noten zoals ‘kortetermijnpolitiek’ en ‘het ontbreken van visie’ zijn er ook. Veel bezuinigingen zijn vrij wankel. En wie uiteindelijk de rekening gaat betalen, is ook niet helemaal helder. Het eigen risico omlaag, maar hoe gaan we de zorgkosten beheersen? Er is flink geschrapt in onderzoek in het hoger onderwijs. Daar help je onze positie als kenniseconomie op termijn mee aan het infuus. Het afschaffen van de salderingsregeling is nog even als sluitpost gebruikt om maatregelen rond te rekenen. Gassen op de snelweg wordt weer toegestaan. Jongeren zijn gewend aan honderd kilometer per uur, maar moeten het pedaal ook steviger leren indrukken voor hun rijexamen. Wat me opviel, is dat onze jongeren tijdens de persconferentie van het akkoord überhaupt niet aan bod zijn gekomen. De termen hoop, lef en trots zijn zo’n beetje de motor van hun ontwikkeling. Er wordt fiks bezuinigd in het funderend onderwijs. De nieuwe coalitie heeft overigens nauwelijks iets in petto voor het mbo. Slechts één zin staat opgeschreven: In het mbo wordt meer aandacht gegeven aan de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zonder uitwerking. In het hbo worden opleidingen die belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt in de lucht gehouden. Mijn persoonlijke opvatting is dat het onoverkomelijk is om het mbo-opleidingsaanbod voor grote tekortsectoren zoals zorg en techniek vol in de etalage te zetten en zelfs op te schalen. Met dalende studentenaantallen is het dus ook onvermijdelijk om meer sturend te zijn (numerus fixus) op opleidingen met minder arbeidsmarktperspectief. Met het ontmoedigende toelatingsregime voor asiel wordt het arbeidsmarktvraagstuk complexer. Economie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn belangrijke pijlers. Er is werk aan de winkel met de concretisering van de plannen. De optelsom van dit compromisakkoord leidt tot een stevige winstwaarschuwing. Ik hoop dat Dick Schoof deze niet in de wind slaat.

Claudia Reiner

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan