BLOG | Zwart/wit

Zwart/wit
Juni uitgave 2024

Het heeft de gemoederen binnen de letselschadepraktijk de laatste jaren nogal beziggehouden. De vraag of gemiste nevenverdiensten die zogezegd zwart werden verdiend, moeten worden vergoed als die werkzaamheden door een ongeval niet meer kunnen worden verdiend. Verzekeraars die tot schadevergoeding worden aangesproken, vinden van niet omdat ze van mening zijn geen inkomensverlies te hoeven vergoeden dat niet op een legale manier is verdiend.

De Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft echter al in 2000 geoordeeld dat ook gemiste zwarte nevenverdiensten als onderdeel van het inkomensverlies moeten worden vergoed, mits het bestaan van die inkomsten door het slachtoffer aannemelijk is gemaakt. Bovendien is de Hoge Raad van mening dat dan niet de volledige weggevallen inkomsten moeten worden vergoed, maar de inkomsten minus een aftrek alsof over die inkomsten belasting zou zijn afgedragen. Stel dat iemand aannemelijk maakt dat hij per jaar vijfduizend euro zwart bijverdiende en dat dit na een ongeval niet meer mogelijk is, dan dient de verzekeraar niet die vijfduizend euro te vergoeden maar bijvoorbeeld drieënhalfduizend euro als het zogenaamde nettobedrag dat zou zijn overgebleven wanneer die vijfduizend euro wit zouden zijn verdiend. In de afgelopen jaren hebben verzekeraars deze discussie opnieuw aangezwengeld en heb ook ik uitvoerig daaraan deelgenomen en betoogd dat, onder verwijzing naar de rechtspraak van de Hoge Raad uit 2000, gemiste zwarte verdiensten net zoveel onderdeel zijn van de te vergoeden schade als gemiste witte verdiensten, waarbij ik het wel reëel vind dat die zwarte inkomsten worden gecorrigeerd alsof ze wit zouden zijn verdiend. 

Recent is deze discussie opnieuw aan de Hoge Raad ter beoordeling voorgelegd. De Hoge Raad blijft bij zijn in 2000 ingenomen standpunt en oordeelde wederom dat wanneer het verdienen van de zwarte inkomsten aannemelijk is gemaakt en dat door een letsel is weggevallen, die inkomsten met correctie naar netto dienen te worden vergoed als onderdeel van de schade. De schadevergoeding is immers bedoeld ter compensatie van de voor het slachtoffer weggevallen mogelijkheid om zelf inkomen te verdienen, ongeacht of dat zwart of wit gebeurde. Dat is in elk geval helder.

Ga voor meer informatie over Van Dort Letselschade naar www.vandortletselschade.nl.

Raoul van Dort

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan