BLOG | Het plan

Het plan
Maart uitgave 2024

De Nederlandse overheid steekt veel geld en energie in reclassering en rehabilitatie van mensen die zich op het verkeerde pad hebben begeven en daarvoor veroordeeld zijn. Het is voor deze mensen vaak lastig een nieuwe start te maken en te functioneren in de normale maatschappij. Ook de oprechte spijtoptanten die gemotiveerd zijn om een normaal, niet-crimineel leven te gaan leiden en op een reguliere wijze een inkomen te verdienen, slagen daarin niet altijd, omdat het verleden hun in de weg zit.

Ook rechters lijken daar nogal kortzichtig in te zijn. Dat werd duidelijk in een kwestie waarin iemand gewond raakte tijdens criminele activiteiten en daartoe werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij door een fout zeer ernstig en blijvend letsel opliep. Hij raakte volledig hulp- en zorgafhankelijk en zou nooit meer zelf enig inkomen kunnen verdienen. De aansprakelijkheid voor die fout kwam vast te staan en het ziekenhuis moest de schade van die persoon vergoeden. Een van de schadeposten betrof het inkomensverlies. Het slachtoffer had weliswaar een crimineel verleden, maar was van plan daarmee te stoppen om dan aan de normale maatschappij deel te nemen. De gevolgen van de fout beletten hem echter dat plan nog te realiseren. Hij kón simpelweg niet meer laten zien dat zijn bedoelingen goed waren en dat hij gemotiveerd was een normaal leven te gaan leiden. In de procedure werd onder andere gewezen op statistische gegevens waaruit blijkt dat een deel van de criminelen een gerede kans heeft succesvol in de maatschappij terug te keren. Ook een deskundige had in die zin verklaard. Toch ging de rechter daar niet in mee en wees die vordering volledig af.

Er werd immers geen bewijs geleverd dat deze persoon zonder de fout daadwerkelijk stappen zou hebben gezet om in de normale maatschappij te functioneren. Dat hij daartoe niet meer in staat was als gevolg van zijn ernstige letsel, deed daar kennelijk niet aan af. Waar ten opzichte van andere slachtoffers de rechtspraak juist minder strenge eisen stelt aan dit bewijs, krijgt dit slachtoffer de rekening gepresenteerd voor zijn fouten in het verleden.Het plan om… is voor de rechter onvoldoende om vergoeding van inkomensschade te rechtvaardigen.

Raoul van Dort

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan