BLOG | Ondernemertje pesten

Ondernemertje pesten
Januari uitgave 2024

De modale werknemer gaat er komend jaar gemiddeld tachtig euro per maand op vooruit, lees ik in de krant. Mensen met een minimumloon en een veertigurige werkweek kunnen zelfs rekenen op 267 euro netto méér op de salarisrekening. Goed nieuws voor mensen met een baan en zeker voor de minimumloners die meestal niet in de meest comfortabele bedrijfstakken actief zijn. Zoals de distributiecentra, de retail en de horeca. Het is hun niet alleen van harte gegund, met de aanhoudende inflatie en hoge energieprijzen zijn de extra euro’s ook noodzakelijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
De hogere lonen zijn vooral te danken aan de verhoging van de zogenaamde arbeidskorting, een korting op de te betalen belasting voor mensen die werken. Dat geldt dus ook voor de ruim een miljoen zelfstandigen in Nederland, maar helaas verdampt voor deze werkenden het voordeel volledig.

Immers, de zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en wel met bijna dertienhonderd euro bruto per jaar. Dat scheelt zelfstandigen minstens zo’n zestig euro netto per maand. En vaak het dubbele voor een gezin, aangezien veel bedrijfjes gedreven worden door partners. Tel daarbij een verlaging van de winstvrijstelling en de klap voor zelfstandigen is nóg groter. Wat zou de reactie van de vakbonden zijn als de brutolonen in Nederland in één klap met dik honderd euro per maand verlaagd zouden worden? Het land zou te klein zijn, vrees ik. Maar helaas, ondernemers maken samen geen vuist en hebben geen trekkers klaarstaan om naar het Malieveld te trekken.


Overigens dreigt er nóg een financiële strop voor zelfstandigen: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Volgens de laatste berichten zou de premie acht procent van de brutowinst bedragen. Bij ziekte zou na een jaar wachttijd de uitkering zeventig procent van het minimumloon zijn. Het land zou wederom te klein zijn als deze maatregel voor iedereen zou gelden. Een ondernemer moet zelf kunnen bepalen wat voor verzekering hij neemt en welk risico hij wil lopen. Geen verzekering is geen uitkering, simpel. En even voor de helderheid: zelfstandigen betalen wél fors mee aan de Zorgverzekeringswet en de AOW en uiteraard voor hun ziektekostenverzekering.
Stelselmatig worden de ondernemersvoordelen afgebroken, dalen onze netto-inkomsten. Geen enkele politieke partij die het boeit. Ik weet het, in het licht van Gaza, Jemen, de milieurampen en de klimaatverandering klein bier, dat ondernemertje pesten. En ja, we gaan richting kerst en oud en nieuw en daarbij passen de Top 2000, kerstballen, kippenragout, vuurwerk en zeker geen gezeur. Maar ik wilde het als ondernemer toch even gezegd hebben.


Desondanks wens ik alle lezers fijne feestdagen en vooral een gezond en voorspoedig 2024. Moge het een jaar worden waarin oplossingen gevonden worden voor de problemen die er écht toe doen.

Jos Cortenraad

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan