BLOG | Kiezen

Kiezen
December uitgave 2023

Een columnist kan nooit super actueel zijn. De deadline voor het inleveren van mijn tekst ligt ongeveer een week vóór het moment dat dit blad uitkomt. Als u dus een treffend commentaar op de verkiezingsuitslag verwacht, moet ik u teleurstellen. Behalve dat ik natuurlijk kan zeggen dat de partij van mijn keuze meer had verdiend. Want zoals waarschijnlijk de meeste kiezers sta ik achter mijn eigen keuze. En hoop en verwacht ik dat anderen ook zo denken en stemmen. Zeker als die keuze bewust en overtuigend tot stand komt en dus niet in een split second of op grond van een mediahype is genomen.

Een keuze bepalen, kiezen, is voor de ene persoon gemakkelijker dan voor de ander. We kijken meestal op naar iemand die daar daadkrachtiger is dan we zelf zijn. Het woord twijfel of twijfelaar heeft een negatieve bijklank. Bij politici en bestuurders dringen we aan op duidelijkheid. Als dezen enige
nuances in het zwart-witdenken aanbrengen, krijgen ze het stempel zwak. De aantrekkelijkheid van de simpele opvatting wint het in de publieke opinie helaas te vaak van een mogelijk gecompliceerd compromis.

Er is echter niks mis met een gezonde twijfel. Twijfel behoedt je tegen te snelle beslissingen, tegen het klakkeloos volgen van anderen, tegen het onvoldoende meewegen van diverse argumenten. In die zin kan een fase van twijfel ook bijdragen aan een besluit van betere kwaliteit. Zolang twijfel maar niet leidt tot besluiteloosheid. Want uiteindelijk moet er wel een keuze gemaakt worden. Het is niet erg om het wikken en wegen voordat een besluit genomen wordt transparant te laten zien. Als anderen die afwegingen kunnen meebeleven, zullen ze een keuze beter begrijpen en eerder accepteren. Dat geldt zeker in de politieke arena of het openbaar bestuur. Je moet daar kunnen luisteren naar andere
meningen en laten zien wat je met die meningen in de afweging hebt gedaan, waarom een keuze wel of niet aan die mening tegemoetkomt. Dat is helaas niet iedereen gegeven.

Als de keuze een compromis is, moet je het verschil tussen je eigen uitgangspunt, principes of mening en die compromiskeuze kunnen uitleggen. Dat is wat anders dan het compromis als eigen standpunt
verdedigen. Ook nu na deze verkiezing het formeren begint, zullen weer vele compromissen gesloten worden. Die keuzes zijn anders dan de standpunten van de onderhandelende partijen. Het past niet dit te veroordelen, mits de twijfel, de afweging, het soms noodzakelijk offer maar fatsoenlijk wordt uitgelegd.

Kiezen voor het compromis, voor het midden, voor de nuance, voor de verbinding, is voor mij dus geen vorm van zwakte, maar het logisch gevolg van het ruimte geven aan twijfel die - mits goed uitgelegd - leidt tot betere besluiten met een breder draagvlak. Ik hoop vurig dat onze nieuw gekozen bestuurders af en toe het eigen gelijk kunnen relativeren, twijfel willen toelaten en bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen. Anders kan het wel eens lang duren voordat de voor onze provincie,
ons land en onze wereld noodzakelijke keuzes worden gemaakt.

Lees meer over Theo Bovens via www.theobovens.nl.

Theo Bovens

Nummer 1 Leden Inlog

U kunt hieronder inloggen om deel te nemen aan onze lezersacties.

E-mail adres  
Wachtwoord  

Wachtwoord vergeten?
Maak een nummer1 account aan